Rozvody plynu

Topení zemním plynem je bezesporu komfortní způsob vytápění, jehož největší výhodou je snadná obsluha pro uživatele. Jelikož jde ale o nebezpečnou látku, je u montáže, opravy a údržby plynovodů vždy třeba odborného zásahu. Společnost Pavel Reichl poskytuje komplexní služby v oblasti plynařských prací včetně projektové dokumentace a pravidelných revizí plynu.

Bezpečnost na prvním místě

Jakoukoliv neodbornou manipulací se zemním plynem se dopouštíte ohrožení sebe, osob ve svém okolí a majetku, proto je třeba mít na paměti, že pouze kvalifikovaní plynaři jsou zárukou maximální bezpečnosti. Rozvody plynu, servis a revize tedy přenechte profesionálům, kteří přesně dodržují přísné bezpečnostní normy.

Komplexní plynařské práce     

Firma Pavel Reichl poskytuje veškerý servis od vypracování projektové dokumentace přes rozvody plynu až po průmyslové plynovody.

V naší nabídce služeb najdete:

- rozvody plynu v bytech, bytových a rodinných domech i rekreačních objektech

- průmyslové plynovody NTL (nízkotlaké), STL (středotlaké)

- servis plynových spotřebičů a pravidelné revize plynu

- montáž, opravy a údržba venkovních plynovodů

- instalace propanbutanových zásobníků

- spotřebiče pod 50 kW

Pravidelná revize plynu, kontrola a servisní prohlídka

V souladu s vyhláškou 85/1978 Sb. se revize plynu musí provádět poprvé před uvedením zařízení do provozu a poté nejméně 1x za 3 roky kvalifikovaným technikem disponujícím platným osvědčením. Na základě revize plynu je vystavena revizní zpráva, kterou provozovatel plynovodu eviduje pro případnou kontrolu.

Na rozdíl od revize plynu se kontrola plynu a servisní prohlídka provádějí 1x ročně, a to mimo období, ve kterém je prováděna revize plynu. Za kontrolu plynu zodpovídá provozovatel, jehož povinností je zkontrolovat umístění, funkčnost, těsnost všech součástí a stav zařízení a evidovat výsledky kontroly pro účely inspekční kontroly. V rámci servisní prohlídky, za kterou zodpovídá servisní technik, je provedeno vyčištění, seřízení a kontrola plynového spotřebiče a vystaveno potvrzení o servisní prohlídce, které bývá dokladem v případě pojistných událostí či nejasností ohledně příčiny havárie.

Nedodržením stanovené lhůty revize plynu a zanedbáním pravidelných kontrol, a tedy hrubým porušením povinností plynoucích ze zákona, vystavujete sebe a své okolí nebezpečí výbuchu plynu, který může přijít bez předchozího varování. Následkem této nedbalosti mohou být v lepším případě ztráty na majetku, v tom krajním na životech.

Fotografie